Object structure
Title:

Dywersyfikacja równoległa oparta na instrumentach alternatywnych na rynku polskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Parallel diversification based on alternative assets in Poland

Creator:

Gierałtowska, Urszula

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 98-111

Abstrakt:

W pracy zdefiniowano pojęcie dywersyfikacji równoległej i przedstawiono relacje między rynkiem aktywów finansowych a rynkiem aktywów alternatywnych. Celem artykułu jest wykazanie, iż konieczna jest dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego oparta na aktywach alternatywnych, ponieważ są one słabo skorelowane z tradycyjnymi aktywami. W pracy dokonano budowy portfeli opartych na instrumentach alternatywnych. Porównano efektywność tak utworzonych portfeli z portfelami akcji. Uzyskane wyniki wskazują na praktyczną wartość dywersyfikacji równoległej w analizach rynku kapitałowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: