Object

Title: Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka na rynku instrumentów dłużnych

Title in english:

The role of derivatives in the risk reduction on the bond market

Creator:

Krysiak, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 394-404

Abstrakt:

W artykule omówiono źródła i rodzaje ryzyka występującego na rynku instrumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego i stopy procentowej. Opisano także podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych zwłaszcza swapowych i opcyjnych oraz ich rolę w ograniczaniu wspomnianych rodzajów ryzyka. Na końcu dokonano porównania instrumentów pochodnych z innymi (tradycyjnymi) metodami ograniczania ryzyka oraz omówiono czynniki wpływające na rozwój rynku tych instrumentów w Polsce i na świecie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73242

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information