Object

Title: Reakcje inwestorów na transakcje o charakterze dezinwestycji – doświadczenia rynków rozwiniętych

Title in english:

Investors reaction to divestitures announcement – evidence from developed markets

Creator:

Jewertowski, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 450-458

Abstrakt:

Transakcje o charakterze dezinwestycji prowadzą na ogół do zwiększenia stopnia koncentracji działalności przedsiębiorstwa. Literatura przedmiotu dostarcza wielu teorii w zakresie korzyści, jakie tego typu transakcje mogą przynieść spółkom ich dokonującym, prowadzących do wzrostu wartości tychże spółek. Celem niniejszego opracowania jest porównanie cech transakcji o charakterze dezinwestycji oraz przedstawienie wyników dotychczasowych badań prowadzonych na rynkach rozwiniętych nad reakcjami inwestorów na upublicznienie informacji o zamiarze dokonania tego typu transakcji przez spółki publiczne. Badania te w przeważającej części wskazują na występowanie statystycznie istotnych, dodatnich skumulowanych anormalnych stóp zwrotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73247

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information