Object

Title: Ocena decyzji uczestników wybranych funduszy inwestycyjnych akcyjnych w okresie kryzysu finansowego

Title in english:

Assessment of decision of participants of equity investment funds in financial crisis

Creator:

Dawidowicz, Dawid

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 65-75

Abstrakt:

Celem artykułu była ocena trafności decyzji uczestników funduszy inwestycyjnych dotycząca wpłat/wypłat środków pieniężnych do/z wybranych funduszy akcji polskich w latach 2007-2010 w kontekście ich przyszłych wyników. W badaniu posłużono się przykładem trzech funduszy: Pioneer Akcji Polskich, ING Akcji 2 oraz Arka BZ WBK Akcji. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych mogą podejmować decyzje o uczestnictwie w funduszu bądź o wycofaniu się z funduszu w zależności od swoich oczekiwań co do przyszłych wyników funduszy. Wyniki przeprowadzonego badania dowodzą, że uczestnicy badanych funduszy przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie bądź rezygnacji z danego funduszu mogli kierować się emocjami, a podejmowane decyzje były niekorzystne z punktu widzenia inwestycyjnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73200

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information