Object structure
Title:

Bariery rozwoju rynków odwróconej hipoteki w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Barriers of development of reverse mortgage markets in the European Union

Creator:

Kowalak, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 251-259

Abstrakt:

Proces starzenia się społeczeństwa, spodziewane zmniejszenie wypłat z systemów emerytalnych czy obserwowane wzrosty cen nieruchomości w ostatniej dekadzie mają stanowić fundamenty rozwoju rynków odwróconej hipoteki w krajach Unii Europejskiej. Mimo optymistycznych prognoz rozwoju tych rynków, rzeczywisty poziom ich rozwoju jest daleki od ich potencjału. W większości państw hipoteka odwrócona w ogóle nie jest dostępna, a w pozostałych krajach poziom rozwoju rynków jest bardzo nierównomierny, w szczególności w zakresie stosowanych rozwiązań prawnych, dostępnych produktów czy listy instytucji oferujących hipotekę odwróconą. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie najważniejszych barier hamujących rozwój rynków odwróconej hipoteki w Unii Europejskiej, a jednocześnie utrudniających uwolnienie potencjału, jaki mają te rynki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: