Object structure
Title:

Zobowiązania przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu umów na derywaty zawartych w latach 2007-2009

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Liabilities of non-financial enterprises on derivatives contracts in 2007-2009

Creator:

Ancyparowicz, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 15-25

Abstrakt:

W gospodarce otwartej przedsiębiorstwa muszą zabezpieczać się przed ryzykiem kursowym. W tym celu zawierają kontrakty terminowe, umowy na opcje walutowe, CIRS. W czasie ostatniego kryzysu w gospodarce światowej ta forma zabezpieczenia okazała się zawodna. Umowy na derywaty były przyczyną obniżenia rentowności sektora przedsiębiorstw, a nawet bankructwa niektórych polskich firm. Z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw miało bezpośredni związek z załamaniem obrotów w handlu zagranicznym, a tylko sporadycznie – ze spekulacjami na rynku walutowym. W 2010 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw poprawiły się, ale nadal pozostały wysokie zobowiązania z tytułu umów na derywaty, mogące mieć negatywne następstwa w przyszłości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: