Object structure
Title:

Optymalizacja podatkowa w wybranych inwestycjach finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax optimization in selected financial investments

Creator:

Sokołowska, Ewelina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 577-588

Abstrakt:

Dochody uzyskane z tytułu inwestowania podlegają obowiązkowi ich opodatkowania. Ogólnie im wyższy jest dochód uzyskany z inwestycji, tym wyższy będzie podatek, który inwestor będzie zobowiązany odprowadzić jako daninę o charakterze publiczno-prawnym. Celem referatu jest przedstawienie optymalizacji podatkowej jako skutecznego narzędzia umożliwiającego zarówno planowanie obciążeń podatkowych, jak i ich skuteczne obniżanie zgodnie z obowiązującym prawem. W pracy przedstawione zostaną wybrane formy lokowania kapitału, których konstrukcja umożliwia zmniejszenie obciążeń podatkowych i jednocześnie wzrost oczekiwanej stopy z inwestycji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: