Object structure
Title:

Znaczenie Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) w Międzynarodowym Systemie Walutowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of the special drawing rights in the international monetary system

Creator:

Pszczółka, Ireneusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 317-326

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości zmian znaczenia Specjalnych Praw Ciągnienia w Międzynarodowym Systemie Walutowym w kontekście wypełniania przez nie funkcji waluty międzynarodowej w sektorze publicznym (głównie waluty rezerwowej). Szczególny nacisk położono na ocenę historycznej roli SDR oraz możliwości jej zwiększenia w przyszłości. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w pracy to studia światowej literatury oraz analiza danych statystycznych. Podstawowymi źródłami danych statystycznych były publikacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: