Object

Title: Finansowanie szkół podstawowych i gimnazjalnych - wybrane problemy

Title in english:

Financing of Primary and Secondary Schools - Some Problems

Creator:

Sierak, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 639-659

Abstrakt:

Referat porusza ważny problem finansowania oświaty gminnej. Omówiono w nim zasady funkcjonowania placówek oświaty, źródła ich finansowania, w tym szczególnie rolę dochodów własnych i subwencji oświatowej, a także wielkość i strukturę wydatków budżetowych działu "Oświata i wychowanie". Przedstawiono zmiany w liczbie i wyposażeniu placówek szkolnych oraz liczbie uczniów, wskazując na występujące tu tendencje spadkowe. Przeprowadzone analizy wykazały zależność kosztów funkcjonowania szkół od różnego rodzaju czynników, takich jak: uwarunkowania demograficzne, liczba uczniów, wielkość i stan techniczny placówek. Wyniki analiz przedstawiono w zestawieniach dla różnych typów gmin i miast na prawach powiatu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120981

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information