Object

Title: Efektywność inwestycji funduszy inwestycyjnych - wykorzystanie modeli market timing

Title in english:

Market Timing Models in Mutual Fund Performance Measurement

Creator:

Pietrzyk, Radosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 531-540

Abstrakt:

Artykuł jest kontynuacją rozważań autora przedstawionych w pracy Efektywność inwestycji funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy, w którym zostały zaprezentowane modele Treynora-Mazuya oraz Henrikssona-Mertona oraz ich wykorzystanie w ocenie efektywności inwestycji. Celem artykułu jest poszerzenie rozważań o możliwość zastosowania na polskim rynku modelu Connora-Korajczyka. Model ten pozwala na zniwelowanie wad innych modeli market timing, które nie pozwalają na należyte uwzględnienie pozytywnych sygnałów rynku z powodu skośności rozkładu stóp zwrotu z portfela względem stopy zwrotu benchmarku. Zaprezentowana metoda zostanie poddana weryfikacji statystycznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118714

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information