Object structure
Title:

Odległość GDM2 w analizie skupień dla danych porządkowych z wykorzystaniem programu R

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

GDM2 Distance in Cluster Analysis of Ordinal Data with Application of R Program

Creator:

Walesiak, Marek

Subject and Keywords:

dane porządkowe ; odległość GDM2 ; klasyfikacja spektralna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 40-52

Abstrakt:

W artykule przedstawione dwa rozwiązania metodyczne (klasyczna analiza skupień i klasyfikacja spektralna) pozwalające na przeprowadzanie analizy skupień dla danych porządkowych z wykorzystaniem odległości GDM2. W części empirycznej zaprezentowane rozwiązania zastosowano do danych porządkowych z rynku nieruchomości z wykorzystaniem oprogramowania środowiska R.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: