Object structure
Title:

Studium porównawcze wybranych algorytmów analizy koszykowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparative Study of Selected Methods of Market Basket Analysis

Creator:

Kukliński, Michał

Subject and Keywords:

analiza koszykowa ; reguły asocjacyjne ; GRI ; a priori

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 603-611

Abstrakt:

Artykuł zawiera porównanie metod analizy koszykowej na przykładzie transakcyjnej bazy danych. W publikacji przedstawione zostały poszczególne etapy przygotowania danych oraz analizy za pomocą oprogramowania Statistica i SPSS Clementine. Zestawienie podstawowych charakterystyk metod a priori oraz GRI pozwala na wybór odpowiedniego algorytmu w zależności od typu danych oraz ilości danych wejściowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: