Object structure
Title:

Insurance Risk Modeling: Construction and Fitting Criteria of Logistic Regression Models

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modelowanie ryzyka wystąpienia szkody ubezpieczeniowej: budowa i kryteria oceny modelu regresji logistycznej

Creator:

Jackowska, Beata ; Wycinka, Ewa

Subject and Keywords:

regresja logistyczna ; dychotomiczna zmienna zależna ; ryzyko ubezpieczeniowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 568-575

Abstrakt:

In the article an attempt to construct a model of insurance risk is made using a logistic regression. It is assumed that due to the information asymmetry on the insurance market the risk on the insurance policy is not additive with respect to partial risks. Owing to the specificity of insurance risk, particularly low probability of damage, the model was constructed on the balanced sample. Different methods of the variable coding and their influence on the model's content were taken into consideration. Optimal models were chosen on the basis of goodness of fit measures and power predictive measures. They were calculated for development and validation samples. The proposed model allows the classification of insured to homogeneous risk's groups with respect to insurance policy characteristics.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: