Object structure
Title:

Automatyczna analiza opinii konsumenckich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Exploratory Analysis of Consumers' Opinions

Creator:

Lula, Paweł

Subject and Keywords:

text mining ; eksploracyjna analiza tekstu ; analiza opinii konsumenckich

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 53-62

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba klasyfikacji i scharakteryzowania metod automatyzacji analizy opinii konsumenckich oraz przedstawienie wyników prób ich zastosowania do analizy opinii polskojęzycznych. W pierwszej części pracy zaprezentowano klasyfikację opinii oraz metod ich analizy. Część druga poświęcona jest systemom rozpoznającym ogólny charakter opinii, natomiast trzecia zawiera charakterystykę systemów pozwalających na ocenę poszczególnych atrybutów badanych produktów. W referacie zaprezentowano proces budowy oraz ocenę dwóch różnych systemów analizy opinii konsumenckich. W ostatnim punkcie zamieszczono wnioski wynikające z przedstawionych badań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: