Object

Title: Mikroekonometryczne metody pomiaru skuteczności szkoleń dla bezrobotnych

Title in english:

Microeconometric Methods Of The Unemployed Training Effectiveness Measurement

Creator:

Landmesser, Joanna Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 426-435

Abstrakt:

Celem badania jest określenie wpływu szkoleń dla bezrobotnych na indywidualną długość czasu trwania w bezrobociu. Aby rozwiązać problem niewłaściwego doboru próby, wykorzystano dwie metody. W pierwszej stosuje się dobieranie, by znaleźć odpowiednią grupę kontrolną dla grupy szkolonych, w drugiej zaś udział w szkoleniu jest instrumentalizowany za pomocą modelu probitowego. W dalszej kolejności są szacowane semiparametryczne modele hazardu. Badanie oparto na danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118703

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information