Object structure
Title:

Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transport Preferences of Students from Universities in Łódź

Creator:

Staniec, Iwona ; Depta, Adam

Subject and Keywords:

modele logitowe ; analiza skupień

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 496-504

Abstrakt:

Przedstawione w pracy rozważania dotyczą preferencji transportowych studentów łódzkich uczelni. Celem prowadzonych badań było pozyskanie wiedzy, z jakiego środka komunikacji korzystają studenci w drodze na uczelnię, oraz określenie odczuwanych przez nich wad i zalet wybranych środków komunikacji. W celu identyfikacji głównych czynników wpływających na preferencje transportowe studentów wykorzystano modele logitowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: