Object structure
Title:

Podobieństwa i różnice miedzy obiektami symbolicznymi a obiektami rozmytymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Similarities And Differences Between Symbolic Objects And Fuzzy Objects

Creator:

Machowska-Szewczyk, Małgorzata

Subject and Keywords:

obiekty symboliczne ; obiekty rozmyte ; dane lingwistyczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 366-374

Abstrakt:

Informacje zgromadzone w bazach danych często mają postać tekstu zapisanego w naturalnym języku. Informacje lingwistyczne są proste do przetwarzania dla człowieka, który posługuje się na co dzień takimi pojęciami, stanowi jednak dość poważną barierę dla komputera. Obiekty symboliczne oraz obiekty charakteryzowane przez cechy rozmyte umożliwiają przetworzenie danych wyrażonych lingwistycznie do postaci akceptowalnej przez komputer. Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza, czyli przedstawienie podobieństw i różnic, jakie występują w opisie obiektów przedstawionych za pomocą zmiennych symbolicznych oraz zmiennych rozmytych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: