Object structure
Title:

Gdzie jest trzeci świat? - analiza taksonomiczna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Where is the Third World? - Cluster Analysis

Creator:

Trzęsiok, Michał

Subject and Keywords:

taksonomia ; wielowymiarowa analiza porównawcza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 321-329

Abstrakt:

W artykule przedstawiono próbę wielowymiarowego spojrzenia na problem identyfikacji krajów Trzeciego Świata z wykorzystaniem modeli taksonomicznych i porównanie wyników klasyfikacji państw otrzymanych z analizy danych z ONZ za 2008 oraz 1973 rok. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy sformułowanej przez prof. Hansa Roslinga, głoszącej, że używany niegdyś podział państw na kraje rozwinięte i kraje Trzeciego Świata staje się coraz mniej uprawniony wobec znaczących zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej i szybkiego rozwoju licznej grupy państw Ameryki Południowej, Azji i Afryki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: