Object

Title: Benchmarking w statystyce małych obszarów

Title in english:

Benchmarking in the Statistics of Small

Creator:

Paradysz, Jan ; Paradysz, Karolina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 86-93

Abstrakt:

Badania reprezentacyjne dostarczają wiarygodnych szacunków nie tylko dla całej zbiorowości, lecz także dla wielu subpopulacji, np. regionów czy powiatów. Wielkość prób w małych domenach, szczególnie w małych przestrzennie obszarach, rzadko pozwala na szacunki bezpośrednie. Zatem estymacja pośrednia odgrywa istotna rolę w zaspokajaniu stale rosnących potrzeb na wiarygodną statystykę, nawet gdy dostępne są tylko bardzo małe próby. Do dokonania estymacji dla małych obszarów niezbędne jest "pożyczanie mocy" celem zwiększenia precyzji szacunku. W zależności od modelu estymacji oraz zmiennych wspomagających dla każdego małego obszaru uzyskujemy wiele szacunków. W związku z tym powstają problemy z wyborem tego właściwego. Benchmarking pozwala na właściwy wybór. szacunku. Zaproponowano trzy rodzaje kryteriów: poziomu, porządku i dystansu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118664

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Benchmarking w statystyce małych obszarów Feb 27, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information