Object structure
Title:

Modelowanie zmiennych jakościowych i ograniczonych z wykorzystaniem oprogramowania GRETL

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modeling Qualitative Data and Limited Data Using GRETL Package

Creator:

Kufel, Tadeusz ; Błażejowski, Marcin ; Kufel, Paweł

Subject and Keywords:

zmienne jakościowe ; zmienne ograniczone ; model logitowy ; Gretl

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 105-112

Abstrakt:

W artykule przedstawione zostały przykłady modelowania zmiennych ograniczonych, tj. binarnych, dyskretnych i licznikowych, z wykorzystaniem estymacji logitowej dla zmiennej: dwumianowej, wielomianowej uporządkowanej, wielomianowej nieuporządkowanej, estymacji tobitowej i heckitowej (dla zmiennej uciętej), regresji Poissona i regresji ujemnej dwumianowej (dla zmiennej licznikowej). Całość zilustrowana została przykładami i procedurami estymacji z zastosowaniem oprogramowania GRETL.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: