Object structure
Title:

Zastosowanie rozmytej funkcji regresji w ocenie poziomu satysfakcji klientów z usług

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An Application of Fuzzy Regression Analysis in Customer Satisfaction Estimation

Creator:

Jefmański, Bartłomiej

Subject and Keywords:

rozmyta funkcja regresji ; estymacja satysfakcji konsumenta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 312-320

Abstrakt:

Model regresji rozmytej, zaproponowany przez Tanakę, a określany mianem posybilistycznej funkcji regresji, jest nieparametryczną metodą użyteczną w estymacji rozmytych zależności między zmiennymi. Ma on na celu minimalizację stopnia rozmycia związku między zmiennymi poprzez rozwiązanie zadania programowania matematycznego. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania regresji rozmytej w badaniach satysfakcji konsumentów, a w szczególności szacowania ich poziomu satysfakcji. Podstawy teoretyczne proponowanego podejścia zaprezentowano na przykładzie analizy wyników otrzymanych z badania satysfakcji studentów jednej z niepublicznych szkół wyższych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: