Object structure
Title:

Próba oceny wpływu wybranych metod imputacji danych na wyniki klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An Attempt to Assess the Influence of Selected Imputation Methods on the Classification of Objects Based on Classification Trees

Creator:

Misztal, Małgorzata

Subject and Keywords:

brakujące wartości ; niekompletne dane ; imputacja jednostkowa i wielokrotna ; drzewa klasyfikacyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 246-253

Abstrakt:

W praktycznych zastosowaniach metod statystycznych często pojawia się problem występowania w zbiorach danych brakujących wartości. W takiej sytuacji wymienić można trzy sposoby postępowania: (1) odrzucenie obiektów z wartościami brakującymi, (2) wykorzystanie algorytmu uczącego do rozwiązania problemu brakujących wartości w fazie uczenia, (3) imputację brakujących wartości przed zastosowaniem algorytmu uczącego. Celem głównym pracy jest ocena wpływu wymienionych metod na wyniki klasyfikacji obiektów za pomocą drzew klasyfikacyjnych w sytuacji występowania braków danych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: