Object structure
Title:

Ocena szansy wyjścia z bezrobocia ze względu na wiek i staż pracy bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Evaluation of Employment Odds by Age And Seniority of the Unemployed Registered in the Local Labour Office in Szczecin

Creator:

Bieszk-Stolorz, Beata ; Markowicz, Iwona

Subject and Keywords:

bezrobocie ; regresja logistyczna ; model regresji Coxa ; kodowanie zmiennych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 514-521

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza szansy wychodzenia z bezrobocia na przykładzie danych z PUP w Szczecinie o osobach wyrejestrowanych w 2009 roku. Jednym z czynników mających wpływ na możliwość uzyskania zatrudnienia jest dotychczasowe doświadczenie zawodowe, uzależnione oczywiście od wieku bezrobotnego. Przeprowadzono klasyfikację osób poszukujących pracy do grup wieku o zbliżonym ilorazie szans, a następnie zbadano szansę zatrudnienia w zależności od grupy stażu pracy w ramach poszczególnych grup wieku. Wykorzystano model regresji Coxa, umożliwiający wykorzystanie danych cenzurowanych. Poza nowym podejściem do grupowania użyto rzadko stosowanego kodowania zmiennej objaśniającej -1;0;1, które umożliwia porównanie szans analizowanych podgrup z szansą średnią dla grupy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: