Object

Title: Taksonomiczne aspekty estymacji pośredniej uwzględniającej korelację przestrzenną

Title in english:

Taxonomic Issues of indirect Estimation with Spatial Autocorrelation

Creator:

Klimanek, Tomasz ; Szymkowiak, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 228-235

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest prezentacja metod i technik estymacji pośredniej uwzględniających przestrzeń. Wykorzystując dane z Narodowego Spisu Rolnego 2002 oraz mierniki autokorelacji przestrzennej, autorzy podejmują próbę oceny obciążenia estymatora EBLUP oraz estymatora EBLUP uwzględniającego korelację przestrzenną SEBLUP. Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazują, że wykorzystanie informacji a priori o występowaniu bądź braku autokorelacji przestrzennej badanego zjawiska może w znaczący sposób poprawić jakość uzyskanych oszacowań (obciążenie estymatora).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118680

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information