Object structure
Title:

Efekt sektorowy i efekt wielkości podmiotu w kształtowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Industry and Size Effect in Polish Corporate Performance

Creator:

Koralun-Bereźnicka, Julia

Subject and Keywords:

efekt sektora ; efekt rozmiaru ; kondycja finansowa ; analiza skupień

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 505-513

Abstrakt:

Celem badania jest ustalenie relatywnego wpływu efektu sektorowego i efektu wielkości przedsiębiorstwa na jego kondycję finansową. Analiza obejmuje grupy przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w trzynastu sektorach gospodarczych w Polsce w latach 2002-2007. Zmienne w postaci rocznych wskaźników finansowych obliczono na podstawie zagregowanych sprawozdań finansowych publikowanych w ramach bazy danych BACH. Metodologia badawcza obejmuje między innymi analizę skupień i procedurę skalowania wielowymiarowego. Uzyskane wyniki świadczą o nieznacznej przewadze czynników sektorowych nad rozmiarem przedsiębiorstw w Polsce, co z kolei implikuje wyższość strategii dywersyfikacji opartych na przekrojach sektorowych, a nie na rozmiarach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: