Object

Title: Zmienna syntetyczna z medianą do oceny kondycji finansowej banków spółdzielczych

Title in english:

Synthetic Variable with a Median Used to Assess the Financial Standing of Cooperative Banks

Creator:

Witkowska, Aleksandra ; Witkowski, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 254-261

Abstrakt:

W pracy podjęliśmy próbę zastosowania do oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zmiennej syntetycznej, tzw. zmiennej syntetycznej z medianą. Przedmiotem naszego zainteresowania, jako obiekty badania, były przy tym banki spółdzielcze, które charakteryzują się bardzo zróżnicowaną wielkością, a co za tym idzie i skalą działalności. Sądzimy w związku z tym, że zastosowanie zmiennej syntetycznej z medianą ma w tej sytuacji swoje uzasadnienie. Pokrycie informacyjne dla prowadzonych rozważań uzyskaliśmy, wykorzystując dane pochodzące z banków spółdzielczych należących do jednego ze zrzeszeń tych banków. Były to dane ze sprawozdań finansowych i dotyczyły lat 2004-2007.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118683

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information