Object structure
Title:

Klasyfikacja branżowych rynków pracy województwa śląskiego w świetle integracji europejskiej i kryzysu ekonomicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Classification of the Trade Labour Markets in the Upper Silesia Voivodeship in the Face of the European Integration and the Economic Crisis

Creator:

Hantke, Witold

Subject and Keywords:

analiza skupień ; rynek pracy ; integracja europejska ; kryzys ekonomiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 585-594

Abstrakt:

Na śląski rynek pracy w ostatnich latach istotny wpływ wywarły dwa czynniki: integracja europejska i ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Niniejszy artykuł częściowo odpowiada na pytanie, czy wpływ ten był równomierny w odniesieniu do wszystkich środowisk zawodowych. W pierwszej jego części za pomocą metod taksonomicznych i dyskryminacyjnych grupy zawodowe zostały podzielone na jednorodne klasy. Następnie, przy użyciu technik porządkowania liniowego, utworzono ranking pozwalający wyróżnić te zawody, które skorzystały na akcesji Polski do UE w największym stopniu, oraz te, które odczuły najsilniej skutki kryzysu gospodarczego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: