Object

Title: Analiza przestrzenna w badaniu dojazdów do pracy w Polsce

Title in english:

Spatial Analysis of Employment-Related Population Flows in Poland

Creator:

Gołata, Elżbieta ; Dehnel, Grażyna ; Gruchociak, Hanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 76-85

Abstrakt:

W artykule zastosowano metody analizy przestrzennej w odniesieniu do danych z Badania Przepływów Ludności Związanych z Zatrudnieniem. Analogicznie do modelu Thünena uwzględniono oddziaływanie wielkich ośrodków miejskich na kształtowanie się intensywności dojazdów, podjęto próbę delimitacji stref wpływu wielkich miast, konstrukcji modeli interakcji przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem przemian ekonomicznych, demograficznych i społecznych. Podstawą analizy były statystyki globalne Morana i Geary'ego oraz lokalna Morana. W opracowaniu scharakteryzowano też dojazdy do pracy oraz wskazano możliwości ich użycia w analizie rynku pracy w przekroju regionalnym i lokalnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118663

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information