Object

Title: Zastosowanie uporządkowanego modelu probitowego do oceny połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie

Title in english:

Using the Ordered Probit Model for the Evaluation of Merging of Technical University of Szczecin and University of Agriculture in Szczecin

Creator:

Banaś, Joanna ; Machowska-Szewczyk, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 468-476

Abstrakt:

W wyniku połączenia w 2009 roku Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie w jedną uczelnię - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) - nastąpiła zmiana organizacji pracy i nauczania w obu uczelniach. Podstawowym celem artykułu jest analiza opinii związanych z tym połączeniem grupy pracowników na podstawie wypełnianych dobrowolnie kwestionariuszy ankiety. Do oceny stopnia zadowolenia z połączenia obu uczelni zastosowano uporządkowany model probitowy, ponieważ prawie wszystkie zmienne przyjęte do opisu zjawiska mają charakter jakościowy, natomiast zmienna objaśniana wyrażona jest w skali porządkowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118707

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information