Object structure
Title:

Mierniki oceny jakości podziału w analizie skupień - porównanie ich efektywności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Cluster Validity Indices - Comparison of their Efficiency

Creator:

Osińska, Monika

Subject and Keywords:

wskaźniki oceny jakości podziału ; analiza skupień ; klasyfikacja danych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 612-620

Abstrakt:

Ocena jakości podziału jest jednym z czterech zasadniczych etapów analizy skupień, istotnie wpływającym na interpretację uzyskanych wyników. W literaturze przedmiotu istnieje duża liczba wskaźników wspomagających proces wyboru podziału optymalnego, jednak spora ich część przejawia pewne własności, które w dużej mierze mogą ograniczać obszary ich zastosowań. Głównym celem referatu jest zaproponowanie nowego wskaźnika oceny jakości grupowania - wskaźnika CNI oraz porównanie jego użyteczności z siedmioma najbardziej znanymi w literaturze wskaźnikami. Obiekty poddane analizie opisane zostały przy użyciu zmiennych dwuwymiarowych, natomiast kolejne podziały uzyskano w wyniku zaimplementowania metody k-średnich. Wszystkie obliczenia wykonano w programie R.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: