Object

Title: Przegląd metod regularyzacji w zagadnieniach regresji nieparametrycznej

Title in english:

Various Regularization Issues In Nonparametric Regression

Creator:

Trzęsiok, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 330-339

Abstrakt:

Wiele nieparametrycznych funkcji regresji w trakcie wykonywania algorytmu jest systematycznie poprawianych, tak by końcowy model charakteryzował się jak najlepszym dopasowaniem do danych ze zbioru uczącego. W efekcie otrzymujemy modele o niskich wartościach błędów resubstytucji i wysokiej złożoności, które jednak charakteryzują się niewielką zdolnością uogólniania, rozumianą jako zdolność poprawnej predykcji na nowych obiektach. Zachodzi potrzeba przeciwdziałania temu zjawisku. Proces uproszczenia postaci modelu przy jednoczesnym kontrolowaniu jego dopasowania nazywamy regularyzacją. W artykule przedstawione i porównane zostały techniki regularyzacji wykorzystywane w nieparametrycznych metodach regresji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118692

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information