Object

Title: Segmentacja gospodarstw domowych ze względu na popyt potencjalny i zrealizowany na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce

Title in english:

The Segmentation of Households According to Potential and Actual Demand on the Life Insurance Market in Poland

Creator:

Batóg, Barbara ; Mojsiewicz, Magdalena ; Wawrzyniak, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 166-175

Abstrakt:

W artykule dokonano segmentacji gospodarstw domowych ze względu na popyt potencjalny i zrealizowany na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce z wykorzystaniem drzew regresyjnych i klasyfikacyjnych. Popyt potencjalny zdefiniowano jako zadeklarowaną miesięczną składkę na ubezpieczenia życiowe, natomiast popyt zrealizowany jako łączną liczbę polis na życie posiadanych przez gospodarstwo domowe. Dla każdego rodzaju popytu wydzielono segmenty gospodarstw domowych na podstawie cech demograficzno- -ekonomicznych oraz preferencji dotyczących ubezpieczeń na życie. Chociaż zbiór zmiennych objaśniających był taki sam dla obu rodzajów popytu, to ich ranking ważności był inny w drzewach klasyfikacyjnych niż w drzewach regresyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118673

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information