Object

Title: Implementacja klasycznej metody conjoint analysis w pakiecie conjoint programu R

Title in english:

Implementation of the Classical Conjoint Analysis Method in Conjoint R Package

Creator:

Bąk, Andrzej ; Bartłomowicz, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 94-104

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja pakietu conjoint, opracowanego dla programu R, który należy obecnie do najważniejszych programów niekomercyjnych (oferowanych na zasadach licencji GNU) w zakresie analizy statystycznej i ekonometrycznej. Przedstawione zostały funkcje pakietu conjoint oraz zastosowania w badaniach marketingowych. Pakiet zawiera implementację klasycznej metody conjoint analysis, ale przygotowywane są rozszerzenia umożliwiające uwzględnienie modeli wyborów dyskretnych. Sposób użycia wybranych funkcji pakietu zilustrowano przykładami z zakresu badań preferencji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118665

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information