Object

Title: Finansowe wsparcie polskiego rolnictwa z wykorzystaniem budżetu krajowego i unijnego

Title in english:

Financial Support for Polish Agriculture Through National and European Union Budgets

Creator:

Bąk-Filipek, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 50-58

Abstrakt:

Głównym celem poniższego opracowania jest omówienie wsparcia dla polskiego rolnictwa zarówno w ramach pomocy krajowej, jak i z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej. Zakres wsparcia krajowego zależy w dużej mierze od zasad określonych w polityce unijnej odnośnie do zachowania reguł konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym. Pomimo ograniczeń wsparcie krajowe w Polsce jest relatywnie szerokie, choć bardzo ograniczona jest grupa potencjalnych beneficjentów tej pomocy. Ponadto istotnym celem artykułu jest wskazanie roli dwóch najważniejszych instytucji biorących czynny udział we wdrażaniu wsparcia, a mianowicie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120786

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information