Object

Title: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Chińskiej Republice Ludowej

Title in english:

Foreign direct investments in the People’s Republic of China

Creator:

Szaflarski, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 647-655

Abstrakt:

Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) do Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) zainicjowany został reformami gospodarczymi w Chinach przeprowadzonymi w 1979 roku. Napływ tych inwestycji był początkowo niewielki, osiągając w 1991 roku poziom niespełna 5 mld USD. Na skutek dalszych reform gospodarczych wzrósł jednak – pod koniec pierwszej dekady 2000 roku wyniósł prawie 110 mld USD. ZIB lokowane na terenie ChRL wykazują daleko idącą dywersyfikację zarówno co do ich struktury geograficznej (większość tych inwestycji pochodzi z krajów azjatyckich, zdecydowanie mniej natomiast z krajów UE), regionalnej (ZIB w ChRL lokowane są głównie na wschodnim wybrzeżu Chin), jak i branżowej (dominują ZIB lokowane w przemyśle – około 2/3). Wzrastająca stale konkurencyjność rynku chińskiego powoduje, że w ramach ZIB nowoczesne technologie są coraz częściej lokowane na tym lukratywnym rynku liczącym obecnie ponad 1,3 mld potencjalnych konsumentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:72455

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information