Object structure
Title:

Wpływ niedoborów talentów na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy z perspektywy gospodarek Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of talent shortages in the functioning of the modern labour market from the perspective of EU economies

Creator:

Malec, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 351-363

Abstrakt:

W artykule poruszana jest aktualna problematyka czynników determinujących pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie talentów w wymiarze międzynarodowym. W pracy skupiono się na przedstawieniu aktualnych trendów w zakresie rozpatrywanego zjawiska. Punktem wyjścia pracy jest ocena potencjału poszczególnych gospodarek w kreowaniu talentów, dokonana na podstawie badań przeprowadzonych przez Heidrick & Struggles i Economist Intelligence Unit. Wartym odnotowania uzupełnieniem w artykule jest wykazanie istotnej dodatniej zależności między rozwojem utalentowanych pracowników a konkurencyjnością danej gospodarki. Dalsza część artykułu poświęcona jest głównie najważniejszym wyzwa-niom, które w przyszłości mogą negatywnie wpływać na zmiany dokonujące się na globalnych rynkach pracy. Za naturalny stan rzeczy uznano przedstawienie aktualnych prognoz demograficznych mających bezpośredni wpływ na zasób pracy. Przedmiotem analizy w tej części pracy jest określenie skali niedoborów talentów zarówno w ujęciu globalnym, jak i na poziomie poszczególnych państw. Zakończenie artykułu stanowi zestawienie prognoz obrazujących wykaz najważniejszych sektorów gospodarczych, które w przyszłości mogą mieć duże trudności z absorpcją odpowiednio wykwalifikowanych oraz posiadających wymagane umiejętności zasobów pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: