Object structure
Title:

Wsparcie rozwoju eksportu przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007–2013

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Support of export development of businesses from the structural funds in the period 2007–2013

Creator:

Czemiel-Grzybowska, Wioletta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 91-98

Abstrakt:

Wymiana międzynarodowa wymaga działań skierowanych na wzmacnianie rozwoju eksportu jako dźwigni sukcesu firmy w kierunku pozyskania przewagi konkurencyjnej. W okresie dekoniunktury przedsiębiorstwa dokonują szczególnie ostrożnych działań w doborze kontrahentów; zwłaszcza na rynkach światowych. Kierunki ekspansji są uzależnione od dostępu rynków i wymaganych atestów; świadectw i certyfikatów. W okresie finansowania 2007–2013 UE wspiera rozwój eksportu ze środków strukturalnych. Polska; będąc bramą na wschód Unii Europejskiej; przy szczególnym położeniu geopolitycznym powinna prowadzić zdynamizowane działania eksportowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: