Object structure
Title:

Rola polityki przemysłowej w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of industrial policy in Polish and the European Union socio-economic development strategy

Creator:

Nagórny, Wanda

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 470-479

Abstrakt:

Polityka przemysłowa, podobnie zresztą jak inne dziedziny polityki makroekonomicznej, budzi wiele kontrowersji. Wpisuje się ona w nurt permanentnych dyskusji o roli państwa w gospodarce. I podobnie jak nie kwestionuje się konieczności czynnego udziału państwa w gospodarce, tak i uzasadnione jest prowadzenie polityki przemysłowej. Dyskutowane są natomiast jej cele, metody i narzędzia. Nieobecność pojęcia „polityka przemysłowa” w dokumentach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski ma swoje przyczyny. Nie milkną głosy zwracające uwagę, że najlepszym i wystarczającym narzędziem regulacji przemysłu jest rynek. Polityka przemysłowa jest zatem niepotrzebna, a państwo powinno jedynie w wąskim zakresie wpływać na ten sektor poprzez narzędzia charakterystyczne dla innych polityk. Do głównych celów współczesnej polityki przemysłowej należy wspieranie postępu naukowo-technicznego, który decyduje o konkurencyjności produktów; produktów zawierających duży wkład wartości dodanej, opartych na nowoczesnych technologiach. Bez aktywnej polityki przemysłowej nie ma silnego przemysłu, a bez silnego przemysłu nie ma dobrze funkcjonującej gospodarki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: