Object structure
Title:

Współpraca krajów europejskich z afrykańskimi w świetle III Szczytu UE – Afryka w Trypolisie w 2010 roku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cooperation of European and African states with special consideration of the 3rd EU – Africa Summit in Tripoli in 2010

Creator:

Czernichowski, Konrad

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 110-122

Abstrakt:

Artykuł omawia stosunki UE z państwami afrykańskimi w okresie 1957–2010, czyli od traktatu rzymskiego do III Szczytu UE – Afryka w Trypolisie. Te międzykontynentalne relacje ewoluowały w czasie. Podpisywano kolejne konwencje: z Jaunde, Lomé, porozumienie z Cotonou. W 2007 r. przyjęto Wspólną Strategię Afryki i UE. Do tej pory zorganizowano trzy szczyty UE – Afryka (nie licząc nadzwyczajnego w 2011 r. w związku z trudną sytuacją polityczną w Libii; w tym spotkaniu udział wzięła także Liga Państw Arabskich). Szczyty te, choć miały się odbywać co 3 lata, w rzeczywistości miały miejsce w latach: 2000 (w Kairze), 2007 (w Lizbonie) i 2010 (w Trypolisie). Temu ostatniemu poświęcono w tekście najwięcej uwagi. Obecnie negocjowane są umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) pomiędzy UE a poszczególnymi regionami Afryki. Następny, czwarty, szczyt ma zostać zorganizowany w Brukseli w 2013 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: