Object structure
Title:

Kierunki zwiększania stabilności międzynarodowego systemu walutowego – problem podaży waluty międzynarodowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ways of enhancing the stability of the international monetary system – the problem of supply of international currencies

Creator:

Bogołębska, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 61-70

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja alternatywnych koncepcji dostarczania podaży waluty międzynarodowej w ramach szerszego procesu transformowania międzynarodowego systemu walutowego. W toku obszernej dyskusji teoretycznej wyłoniły się dwa przeciwstawne poglądy – stworzenia prawdziwie wielodewizowego systemu, z wieloma walutami pełniącymi funkcję waluty międzynarodowej, oraz stworzenia systemu globalnego z elementami ponadnarodowymi. Analiza zmierza do wykazania podstawowych zalet i wad proponowanych rozwiązań, przy czym nie można jednoznacznie stwierdzić, które jest optymalne z punktu widzenia stabilności międzynarodowego systemu walutowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: