Object structure
Title:

Rynek derywatów kredytowych przed i po światowym kryzysie finansowym lat 2007-2009

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Credit derivatives market before and after the global financial crisis 2007–2009

Creator:

Szmelter, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 664-675

Abstrakt:

Jednym z najmłodszych segmentów rynku pochodnych instrumentów finansowych jest rynek derywatów kredytowych, który od samego początku rozwijał się bardzo dynamicznie. Jego rozwój można podzielić na dwie fazy. Pierwsza – obejmująca okres przed wybuchem światowego kryzysu finansowego w 2007 r., oraz druga – gdy kryzys zaczął się rozwijać, a segment derywatów kredytowych okazał się kanałem transmisji impulsów kryzysowych. W etapie przedkryzysowym obserwowano na nim niewiarygodnie wręcz wysokie tempo wzrostu, znacznie przekraczające jakiekolwiek predykcje co do jego rozmiarów. Analizowany rynek rozwijał się zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Gdy pojawiły się problemy ze spłacalnością na amerykańskim rynku kredytów subprime, segment derywatów kredytowych na skutek swoich słabości strukturalnych (np. niskiej konkurencji na rynku CDS czy niskiej płynności na rynku CDO) oraz przede wszystkim źle wycenionego ryzyka wyżej wskazanych rodzajów kredytów, będących w znacznym stopniu aktywami bazowymi derywatów kredytowych, doświadczył gwałtownego załamania. Przy czym dalej obserwowane są na rynku pochodnych kredytowych spadki wielkości otwartych pozycji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: