Object structure
Title:

Funkcja stabilizacyjna polityki fiskalnej w Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW). Doświadczenia kryzysu gospodarczo-finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Stabilization function of fiscal policy in the Economic and Monetary Union. Experience of economic and financial crisis

Creator:

Misiak, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 468-447

Abstrakt:

Ostatnie lata przyniosły gospodarce europejskiej najgłębszą recesję od zakończenia II wojny światowej. W odpowiedzi na kryzys wiele państw uciekło się do stabilizowania gospodarki przy użyciu finansów publicznych. Celem artykułu jest wykazanie, że w myśl teorii i praktyki ponad dziesięciu lat funkcjonowania UGW polityka stabilizacyjna powinna być prowadzona na szczeblu ponadnarodowym. Rolę tę mógłby odgrywać budżet ogólny UE, lecz wymagałby on gruntownej reformy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: