Object structure
Title:

Prawno-polityczne uwarunkowania współpracy gospodarczej Polski i krajów regionu Kaukazu Południowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Legal-political determinants of economic cooperation between Poland and the South Caucasus countries

Creator:

Konopelko, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 250-260

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza zakresu i założeń prawno-politycznych determinant współpracy gospodarczej Polski i krajów regionu Kaukazu Południowego. W ostatnim okresie nastąpiło ożywienie stosunków między Polską a Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją zarówno w zakresie umów bilateralnych, jak i w aspekcie wielostronnego Partnerstwa Wschodniego. Jednak gruntowna i całościowa ocena postępów wdrażania programu PW będzie możliwa za kilka lat. Autorka podkreśla; że kraje regionu Kaukazu Południowego deklarują zadowolenie z programu PW, chociaż wynika to z różnych czynników: Azerbejdżan jest skoncentrowany na współpracy energetycznej; Armenia liczy na umowę stowarzyszeniową, natomiast jedynie Gruzja wydaje się przygotowana na szeroką współpracę w ramach partnerstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: