Object structure
Title:

Rola sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego we współczesnej gospodarce światowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of formal environmental management systems in contemporary world economy

Creator:

Kuna-Marszałek, Anetta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 302-311

Abstrakt:

W dobie rosnących zagrożeń ekologicznych, które wynikają z nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw, coraz częściej pojawiają się postulaty ekologizacji procesów zarządzania. Zintegrowane ze wszystkimi funkcjami i zadaniami w firmie mogą istotnie wpływać na jej rozwój oraz na wyniki prowadzonej działalności. Celem artykułu jest określenie roli i znaczenia sformalizowanego systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie w świetle wymogów współczesnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, kosztów oraz najważniejszych problemów płynących z jego wdrożenia i funkcjonowania. Rozważania koncentrują się na dwóch sformalizowanych koncepcjach środowiskowych: normie ISO 14001, mającej zasięg międzynarodowy, oraz unijnym Rozporządzeniu EMAS

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: