Object

Title: Wpływ koniunktury giełdowej na aktywność inwestycyjną poszczególnych grup inwestorów

Title in english:

Influence of market fluctuations on the equity turnoverof particular groups of investors

Creator:

Marszałek, Jakub

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 383-392

Abstrakt:

Uwarunkowania współczesnego rynku kapitałowego powodują istotne zdynamizowanie przepływów kapitałowych między giełdami na całym świecie. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy wpływu warunków ekonomicznych na aktywność inwestycyjną na giełdach akcji wybranych grup inwestorów. Celem artykułu jest określenie i charakterystyka zależności statystycznych między obrotami akcji a kształtowaniem się indeksów cen akcji. Uzyskane wyniki badań wskazują na korelację dodatnią jako bardziej prawdopodobny kierunek zmian aktywności inwestycyjnej inwestorów na skutek zmian koniunktury. Wartości korelacji nie są wysokie, ale w większości istotne statystycznie. Pozwala to na potwierdzenie słuszności teorii ochrony aktywów, ale jednocześnie wskazuje na relatywnie małą wrażliwość wartości transakcji inwestorów na zmiany koniunktury

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:72432

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information