Object structure
Title:

Źródła rozwoju gospodarczego Republiki Indii w latach 1947–2008

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sources of economic development in the Republicof India in 1947–2008

Creator:

Dymitrow, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 157-166

Abstrakt:

Republika Indii stopniowo staje się coraz ważniejszym podmiotem gospodarczym na arenie międzynarodowej. Dzieje się tak za sprawą przemian, jakie dokonywały się w tym państwie od momentu odzyskania przez nie niepodległości w 1947 roku, a szczególnie od lat 90., kiedy to podjęte zostały istotne reformy gospodarcze. Od 2000 roku obserwujemy wyraźny boom gospodarczy Republiki Indii, która stała się państwem o ogromnym potencjale rozwoju ekonomicznego. W artykule podjęto próbę syntetycznego scharakteryzowania aktualnej sytuacji gospodarczej Indii i wskazania źródeł ich dynamicznego rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: