Object structure
Title:

Promocja eksportu w kontekście internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Export promotion in the context ofPolish SMEs

Creator:

Nowiński, Witold ; Nowara, Wanda

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 480-490

Abstrakt:

Polityka promocji eksportu ma bardzo duże znaczenie dla wykorzystania pełnego potencjału eksportowego polskich MSP. Instrumenty wsparcia eksportu osiągalne dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw obejmują dostęp do informacji o rynkach zagranicznych i sposobach prowadzenia eksportu oraz dotacje na wdrażanie planów ekspansji na rynkach zagranicznych. Pośrednio eksport wspierają również inne instrumenty o charakterze dotacji na inwestycje czy innowacje, zwłaszcza gdy kierowane są do eksporterów. Badania przeprowadzone wśród polskich aktywnych eksporterów wskazują, że istniejący system niecałkowicie spełnia oczekiwania tychże eksporterów. Wśród rekomendowanych zmian należy wymienić ujednolicenie i rozszerzenie programu wsparcia finansowego partycypacji w targach międzynarodowych, zmianę programu „Paszport do eksportu” likwidującą dyskryminację intensywnych eksporterów oraz silniejsze wsparcie na rynkach pozaeuropejskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: