Object structure
Title:

Próba oceny przepływów kapitału w postaci BIZ w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An attempt to assess the capital flows in the form of FDI in the European Union

Creator:

Puchalska, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 594-603

Abstrakt:

Przepływ kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich jest współcześnie jednym z najbardziej widocznych efektów postępującego procesu globalizacji. Skala i dynamika przepływów kapitału w postaci BIZ jest często odzwierciedleniem stanu i perspektyw rozwoju poszczególnych regionów, krajów, świata. Zmiany w strukturze geograficznej i sektorowej światowych BIZ, na które zwracano uwagę w ubiegłych latach, umocniły się w 2009 r. i będą kontynuowane. Dotyczą one głównie wzrostu znaczenia krajów rozwijających się. Z kolei integracja finansowa w UE odzwierciedla bardziej intensywne przepływy transgraniczne w Europie niż w jakimkolwiek innym regionie świata. Bogatsze kraje Europy mają tendencję do przenoszenia swego kapitału do krajów biedniejszych, rozwijających się, wykorzystując m.in. niższe koszty produkcji, podczas gdy biedniejsze kraje mogą dzięki temu kapitałowi wpłynąć na innowacyjność, konkurencyjność czy rozwój gospodarczy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: