Object structure
Title:

Zastosowanie wybranych procedur taksonomicznych do analizy zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Implementation of chosen taxonomic procedures for the analysis of socio-economic development of Polish voivodeships

Creator:

Pawlas, Iwona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 541-551

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw. Badania prowadzono w czterech obszarach. Uwzględniono: potencjał demograficzny województwa i sytuację na rynku pracy w województwie, poziom rozwoju społecznego, poziom rozwoju gospodarczego oraz stan infrastruktury technicznej. Do analizy wykorzystano wybraną metodę taksonomiczną, a w szczególności taksonomiczną miarę rozwoju Z. Hellwiga. Badania prowadzono dla roku 2009. Informacje statystyczne zaczerpnięto z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: