Object structure
Title:

Nowe Kraje Przemysłowe Azji i ich droga do gospodarczego sukcesu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Asian Newly Industrialized Economies (NIEs) and their way to the economic success

Creator:

Żelazna, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 741-751

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie przesłanek, które sprawiły, że Nowe Kraje Przemysłowe Azji (Singapur, Korea Południowa, Tajwan i Hongkong) są dziś jednymi z najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw regionu, a nawet świata. Główną przyczyną ich gospodarczego sukcesu jest z pewnością mądra i konsekwentnie realizowana od drugiej połowy lat 60. polityka rządu, skoncentrowana na wspieraniu eksportu. Dzięki tym działaniom „azjatyckie tygrysy” ciągle utrzymują wysoki poziom wzrostu gospodarczego, co przekłada się na jedne z najwyższych w regionie wartości PKB per capita. Ponadto dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i techniczna, wysoki poziom edukacji i otwartość gospodarki zachęcają do lokowania w nich bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: